سفارش تبلیغ
صبا ویژن

استاد نصراله کهنسال قسمت دوم

همانگونه که قبلا گفتیم «استاد کهنسال » تحصیلات دانشگاهی راازسال 1357شروع کردند ودوسال بعدایشان ازدانشگاه تهران دررشته «هنر» بامدرک کاردانی فارغ التحصیل شدند. پس ازوقفه ای طولانی مدت، که زمان جنگ تحمیلی واعزام به جبهه هارا دربرمی گیرد، درسال 1370تحصیلات رادردانشگاه شاهدتهران درمقطع کارشناسی «نقاشی»شروع کرده وسال 1374دراین رشته فارغ التحصیل شدند. اما دوباره درتحصیلات ایشان وقفه ای ایجاد شد تا اینکه در سال 1380دردانشگاه تهران دررشته «پژوهش هنر»مشغول تحصیل شده وپس از دوسال دراین رشته با موفقیت کامل فارغ التحصیل می شوند.

از اهم فعالیت ها ومسئولیت های ایشان درچند سالی که دروزارت آموزش وپرورش حضوردارند، می توان مواردذیل راذکرنمود:

الف- داورجشنواره ی خوارزمی طی چند دوره

ب - ناظر تأ لیف کتب درسی طی چند دوره

ج - ناظر داوری هنرهای تجسمی کشور چنددوره

د   -عضو کمیته ی بررسی کتب درسی در بخش هنر

ه   -عضوشورای مرکزی جامعه اسلامی فرهنگیان کشورومسئول واحدتشکیلات جامعه اسلامی فرهنگیان

ایشان هم اکنون مشاور رئیس مجتمع آموزش عالی پیامبراعظم (ص)درمدارس عالیه کشورهستند. ضمنا استاد یکی ازمعاونان وزیرآموزش وپرورش  نیزمی باشند که به خاطرکوچک نفسی ، مسئولیت اخیررا دوست نداشتند ذکر شود ولی من این مسئولیت را نوشتم تا دوستان بدانند که باکمترین امکانات می توان مدارج عالیه راطی کرد.

ایشان هم اکنون مقیم تهران هستند و درتماس های حضوری یا تلفنی که من با ایشان داشته ام وبارهاباوی صحبت کرده ام، به موطن خود«بنار»عشق می ورزندوبرایشان مایه افتخار است که در دیارمهربانی دنیا آمده اند وبزرگ شده اند.

برای ایشان آرزوی طول عمروتوفیق روزافزون درزندگی وخدمت به مردم را داریم .

تاریخ : جمعه 89/12/6 | 12:4 صبح | نویسنده : بنارانه | نظرات ()
.: Web Themes By Akj :.