سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرچم

بسم الله

بنارانه

هدر بنارانه

بنار آب شیرین - بنارانه

اپلیکیشن بنارانه

 

تاریخ : یادداشت ثابت - پنج شنبه 99/1/22 | 7:59 عصر | نویسنده : بنارانه | نظرات ()

بنار یعنی چه ؟

 دردشتستان ، سه روستا به نام های « بنار ِسلیمانی » ، « بنارِآزادگان » (قائد) و « بنار ِآبشیرین »  درهمسایگی هم واقع شده اند . این سه روستا بر سه ضلع مثلثی متساوی الساقین قرار دارند که ضلع جنوبی ، بنار آب شیرین ، ضلع شمالی بنار سلیمانی با فاصله ی کمتر از یک کیلومتر و ضلع غربی بنار آزادگان با فاصله ی تقریبی سه  کیلومتری آن دو روستا قرار گرفته است .   بنارآبشیرین ، دراسناد رسمی ، به نام بنار(bonaar )ثبت است و درشناسنامه های قدیمی فرزندان این روستا نیز تنها واژه ی بنارآمده است واضافه ی آب شیرین  ، نشان از  وجود چاه های آبِ شیرین در روستا وباغ های اطراف آن دارد . مردم این روستا ، زادگاه خود را بنار ، بنارسلیمانی را بناری ،  و بنارآزادگان را بناری کـُید( قائد)  می نامند ولی برای دیگران ، این نامگذاری فرق می کند مثلا اگرکسی خودرا درمحیط دورتری ، اهل بنارمعرفی کند ، می پرسند : کدام بنار؟ بنابراین ذکر اضافه ای برای تشخیص روستاها ازیکدیگر ، شاید لازم به نظر می رسیده است .

برای اطلاع کامل از آبادی های ایران ، به دستور ارتش ، سربازان مشغول جمع آوری اطلاعات کاملی از روستاهای ایران شدند . این اطلاعات در سال های 1310 تا 1312 در چند جلد نوشته شد و فرهنگ جغرافیای ایران نام گرفت . پس از آن علی اکبر دهخدا در کتاب لغت نامه ، اطلاعات آن کتاب را نقل کرده است . اولین جلد کتاب لغت نامه ی دهخدا در سال 1318 چاپ شد .  ازآنجا که بناردربخش مرکزی شهرستان دشتستان ودردهستان زیارت واقع شده ، درلغت نامه ی دهخدا به نقل ازفرهنگ جغرافیایی ایران جلد7، « بنارِزیارت »  معرفی گردیده است .  در آن فرهنگ نامه می خوانیم :« بُنارزیارت[بُ رَ](اِ خ) دهی است ازدهستان زیارت بخش برازجان ازشهرستان بوشهر 470  تن  سکنه دارد . آب آنجا ازرودخانه ی دالکی تأمین می شود و محصول آن غلات وخرما و شغل اهالی زراعت است . » [1] که  این خودپرسش هایی را درذهن به وجود می آورد ازجمله این که آیا در آن هنگام  (پس ازجنگ جهانی اول) ، آب ِ شیرین ِبنار، معروف نبوده یا وجودمرکزیت سیاسی زیارت و وابسته بودن کدخدای بنار به خان روستای زیارت  ، باعثبه وجود آمدن این ترکیب شده  و یا این که برای تشخیص بنار آب شیرین از دو روستای هم نام دیگر خود ، نام زیارت که مرکز دهستان بوده ( مرکزیت داشته ) را ذکر کرده اند ؟ 

درکتاب جغرافیای تاریخی دشتستان که در سال های اخیر چاپ شده ، این روستا با نام بنار آب شیرین معرفی شده و نویسنده درذیل عنوان بنارآب شیرین می نویسد : « یکی از روستاهای دهستان زیارت ازتوابع بخش مرکزی شهرستان دشتستان می باشدکه در18کیلومتری شمال غربی برازجان قراردارد . ارتفاع آن ازسطح دریا 20   متر می باشد. به علت وجودآب شیرین دراین روستا به آن بنارآب شیرین می گویند . جمعیت این روستا درسال 1380پانصدوهفتادوسه نفربوده است . »[2]

آنچه غیر قابل تردید است ، این است که  ترکیب اضافی بنار آب شیرین ، به علت وجود سفره های آب شیرین در اطراف بنار و وجود  چاه هایی با آب شیرین در آنجا پدید آمده  که از میان آن چاه ها ،  چاه « باغ کل غلوم » ( کربلایی غلامرضا )  از همه مشهورتر  بود و  از روستاهای  بنار سلیمانی ، زیارت[3] تا هفت جوش و خوشاب ،  از آن چاه ، آب می برده اند .  بنابراین  اگر چه روستا به صورت بنار یا بنار زیارت مکتوب شده ، اما در فرهنگ شفاهی مردم ، با نام بنار آب شیرین معروف بوده است  .  قدیمی ترین سندی که آب شیرین را بعد از بنار ذکر کرده  ، سالنامه ی آموزش و پرورش شهرستان برازجان است که در سال 1344 به چاپ رسیده و در  چند جای آن   از ترکیب  بنار آب شیرین نام برده شده است  . به عنوان نمونه در آن سالنامه می خوانیم :

«  دبستان های 13 قریه : سرکره ، چاخانی ، سرمل ، دویره ، آب طویل ، کلل ، بنار آب شیرین ، هفت جوش ، دشتی شبانکاره ، قلایی ، تل سرکوب ، هلپه ای ، جتوط که سپاهیان دانش آن روستاها خدمت وظیفه را انجام داده اند  به استخدام رسمی وزارت فرهنگ در آمده اند اکنون جزو مدارس معمولی است و در آمار نیز مربوط به آمار مدارس ابتدایی منظور شده است » .[4]همین سند نشان می دهد که در هنگام ذکر نام بنار ، برای تمایز و شناساندن آن به شنونده ، بیان آب شیرین نیز ضروری بوده و کاربرد داشته است اما آنچه مهم تر است این است که درهیچ اثری  و هیچ  کدام از کتاب هایی که از بنار نام برده اند ،  معنایی قابل قبول برای واژه ی بنارذکرنشده و اگر هم برخی از افراد معانی خاصی در این رابطه بیان کرده اند ، قابل اعتنا نیست .

عامه ی  مردم تا کنون برای بنار چند معنی آورده اند که شاید بتوان به آن ها اندیشید اما  هیچ کدام از آن ها را نمی توان به طور قطع پذیرفت و تنها  می توان آنان را در کنار دیگر معانی قرار داد . آن چه در این باب  تاکنون دربین مردم رواج یافته ، این است که بُنار ، از بـُنه ی اناری (درخت انار )  که آنجا روییده بوده نام گرفته است .  اگر این قول را درست بدانیم ، می توانیم بگوییم که  ابتدا اسم روستا  ، « بُنه ی نار » بوده که به مرور زمان  به « بُن نار » و « بـُنـّار » تبدیل شده وبعدها برای سادگی درتلفظ، به « بُنار » تغییریافته است . اگرچه نمی توان به راحتی چیزی را تأیید یا ردکرد ، ولی به نظرمی رسدکه این قول ، ساده اندیشانه  وتصوری بیش نباشد چرا که وجود سه روستا در کنار هم و به همین نام ، آدمی را برای پذیرفتن این قول ، به تردید می اندازد .[1] لغت نامه- علی اکبر دهخدا- جلد11 صفحه ی 297

[2] جغرافیای تاریخی دشتستان- حبیب قاسمی- نشرموعوداسلام چاپ اول1382

[3]  نا گفته نماند که در زیارت  پس از حفر چاه های قلعه ، مردم از آب آن چاه ها استفاده می کردند  « ..  یکی دیگر از جاهای تاریخی زیارت چاه قلعه است . در زمان فرمانروایی آقا خان در شرق قلعه ی مسکونی خود ... گودال بسیار بزرگی حفر نمود و در آن گودال چاه های  سطحی فراوانی احداث نمود و زمین های مناسبی برای سراب آن گودال قرار داده بود که در فصل زمستان به وسیله ی آب باران گودال پر از آب می شد و در تابستان و پاییز چاه های سطحی دارای آب بسیار شیرین و قابل شرب بود جهت مصرف افراد ساکن در  قلعه مورد استفاده قرار می گرفت . این چاه ها در همین چند سال قبل نیز مورد استفاده ی مردم بود که الان متروکه شده ولی آثار گودال به شکل خیلی واضح و آشکاری نمایان است و آن قسمت را چاه قلعه می نامند . » از سخنان حاج احمد الهیاری . نوشته ی سعید الهیاری . در سال های دهه ی پنجاه خورشیدی که مدرسه ی راهنمایی را در زیارت می گذراندم ، بارها شاهد بودم که هر وقت کسی تشنه می شد  ، نزد زنانی که در حال کشیدن آب از چاه بودند می رفت و در دلو آنان آب می نوشید و زنان مابقی آب ها را نیز در مشک ریخته و به خانه می بردند و من بارها و بارها از آن دلوها آب نوشیده بودم .

[4] محمد کاظم ادراکی . مقاله ی « سپاهی در خدمت روستایی » . سالنامه آموزش و پرورش برازجان . چاپ 1344 . صفحه های 48 تا 54

تاریخ : یکشنبه 99/5/12 | 7:25 عصر | نویسنده : بنارانه | نظرات ()

 

خبری

خبری

به گزارش دهیاری روستای بنارآبشیرین،صبح روز دوشنبه1399/05/06 نوروزی(فرماندارشهرستان دشتستان)،مرادی(مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر)،باقری(مدیرآموزش وپرورش شهرستان دشتستان)،دشتی(بخشداربخش مرکزی شهرستان )وهیات های همراه،دهیارواعضای شورای اسلامی روستای بنارآبشیرین از روندساخت دبستان دوکلاسه روستا بازدیدنمودند.دراین بازدید فرماندار برتکمیل پروژه دراسرع وقت تاکیدکردند.اضافه می شودکه اعتبارپیش بینی شده برای تکمیل مدرسه 400میلیون تومان می باشدکه 100 میلیون ازاین اعتبارتوسط خیرین مدرسه ساز تامین خواهدشد.درادامه سفرفرماندار به روستای بنارآبشیرین مشکلات آب نخیلات،زمین چمن مصنوعی وآسفالت کوچه های روستاموردبررسی قرارگرفت که ازطرف ایشان قول رفع مشکلات درکمترین زمان داده شد.

اضافه می شودخانم دشتی(بخشداربخش مرکزی شهرستان )ازنزدیک از زیرسازی زمین چمن مصنوعی بازدیدکردکه ایشان به دهیاراعلام کردنداعتبارلازم برای ادامه ساخت رادرکمیته برنامه ریزی وبودجه اختصاص داده ایم.

 پ ن :باسپاس از مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان دشتستان جناب رجایی بابت تصاویرارسالی

تاریخ : دوشنبه 99/5/6 | 10:21 عصر | نویسنده : بنارانه | نظرات ()

خبری

مرحوم مراد سلیمی(مشهور به خال مراد) ،تعزیه 21ماه مبارک رمضان،/ زمان : دقیقامشخص نیست،بین سال های1360تا1364  ، / مکان : میدان روبروی منازل مرحومان حاج مصطفی زمانی،احمدبوستانی،محب بی باک. / عکاس : احتمالا مرحوم غلامحسین زمانی فرزند مرحوم اکبر

 

خبری

تاریخ : پنج شنبه 99/5/2 | 11:56 عصر | نویسنده : بنارانه | نظرات ()
تاریخ : پنج شنبه 99/5/2 | 11:34 عصر | نویسنده : بنارانه | نظرات ()

خبری

همیشه گفته اند که بنی آدم اعضای یک پیکرند

هر کدام از ما این را با تمام وجود حس کرده ایم و بسیار پیش آمده با دیدن شادی و غم کسانی که نمی شناسیمشان شادمان و غمناک شده ایم.این حس و حال در وجود ماست.
این احساس هنگامی که دوستی را در حالت غمناکی می بینیم ، بیشتر حس می کنیم .
این روزها بنار منتظر خبر های خوب است. خبر شفا یافتن رضا صداقت فرزند مختار که چند روزی است به دلیل مشکل کبد ، در بیمارستان بستری است و امروز ، اول مرداد 99 پدر ایثارگر بخشی از کبد خود را به فرزند پیوند می زند.
امروز روزی مهم برای مردم بنار است و همه با هم به درگاه خداوند دست دعا برمی داریم و از خدا می خواهیم تا عزیزمان رضا را به سلامت به ما برگرداند.
آمین
پ ن : این دل نوشته ،امروز قبل ازعمل پیوند توسط جناب محمدغلامی نوشته شده است.متاسفانه بااینکه بیشترآزمایش های مختارصداقت رضایت بخش بودولی آخرین آزمایش بدلیل اضافه وزن، مشکوک به چربی دورکبدبود.بااین حساب بازهم بااصرارایشان(مختار)دکترهاعمل راانجام می دهندولی جواب آزمایش  مربوطه به واقعیت می پیونددومتاسفانه بدلیل چربی دورکبد مجبور به بستن شکم بدون برداشتن قسمتی ازکبد می شوند.شورای نویسندگان بنارانه وهمه مردم عزیزبرای سلامتی این عزیزان دست به دعا برده وشفای آنها را ازخداوند مسئلت می نمایند.

خبری

تاریخ : چهارشنبه 99/5/1 | 8:57 عصر | نویسنده : بنارانه | نظرات ()

خبری

تصویری ازدوعزیزهمولایتی که هم اکنون دربین مانیستند.مرحوم حسین بوستانی فرزندمحمدباقر به عنوان فروشنده سیار ومرحومه طلا عوضی(همسرمرحوم محمدجعفرغلامی و مادرمحمدغلامی) به عنوان مشتری. زمان :سال 1374  ،مکان : تنهاچهارراه روستای بنارآبشیرین ، عکاس : محمدغلامی.

روحشان شاد ویادشان گرامی.

پ ن : منتظرارسال تصاویر قدیمی شما عزیزان برای درج در وبلاگ بنارانه هستیم.

 

خبری

تاریخ : سه شنبه 99/4/31 | 10:42 عصر | نویسنده : بنارانه | نظرات ()

 

خبری

خبری

پاییز

ازنیمه دوم مهر ماه ، شب ها هوا اندکی تغییر می کند و در آبان ماه ، تغییرات جوی را در تمام طول شبانه روز می توان احساس کرد . دراین تغییرات ، اندک رنگ زرد را در برگ های سدر(کـُنار) مشاهده می کنیم که شروع پاییزی کوتاه و گذران  را خبر می دهد . پاییز فصل امیدواری هاست . در این فصل ، هم مردم مجالی می یابند تا از چنگ گرما بگریزند و هوای مطبوعی را تجربه کنند ، هم فصل کاشتن غلات و آغاز بارش هایی است که تمام زندگی مردم روستا به آن وابسته است . با فرا رسیدن پاییز ، اندک اندک شب ها زمینه ی نشستن کنار چاله ی آتش نیز فراهم می شود.


ادامه مطلب >>تاریخ : جمعه 99/4/20 | 10:29 عصر | نویسنده : بنارانه | نظرات ()

خبری

بادرود واحترام

وبلاگ بنارانه قصد داردعکس های خاطره انگیز و قدیمی همولایتی ها رادر اینجا به نام * یاد ایام ... *منتشرکند.لذا از دوستان وعزیزان همولایتی تقاضا داریم عکس های قدیمی وخاطره انگیز خود رابه شماره واتس آپ (09173731365)بنام قاسم شجاعی ارسال نموده تا درکم ترین زمان دروبلاگ خودتان(بنارانه)نشرداده شود.از لطف ومحبت شما گرامیان سپاسگزاریم.

پ ن : عزیزان همولایتی حاضردرعکس از راست به چپ : آقایان حیدر باقری ، حسن بی باک ، مرحوم کربلایی احمدنعمتی ، حاج ناصرسلیمی.دوستانی که ازتاریخ، مکان وعکاس این اثر زیبا اطلاع دارندلطفا به شماره واتس آپی که در بالاذکرشده است ارسال نمایند.سپاس

 

خبری

 

تاریخ : جمعه 99/4/20 | 2:41 عصر | نویسنده : بنارانه | نظرات ()

 

خبری

خبری

"بسمه تعالی"

نامگذاری 14 تیر به عنوان روز "شهرداری و دهیاری" اقدامی ارزنده و فرصتی است مغتنم تا از فعالیت های خالصانه و شبانه روزی خادمان مردم در عرصه های مختلف شهری و روستایی قدردانی و تجلیل گردد.
هدف از نامگذاری این روز ، آشنایی آحاد جامعه با عملکرد و خدمات شهرداری ها و دهیاری ها در رسیدن به شاخصه های یک شهر و روستای سالم، زیبا، توسعه یافته و پویا و همچنین رضایتمندی مردم، نقش مهمی را ایفا می کنند و می توانند با برنامه ریزی مناسب و اجرای آن، مسیر توسعه همه جانبه شهر و روستا را هموار و فضایی مطلوب برای زندگی شهروندان و روستائیان فراهم نمایند.
اینجانب فرصت را مغتنم شمرده و ضمن قدردانی از تلاش های کارکنان و پرسنل زحمتکش در شهرداری ها و دهیاری ها ،که با ارائه خدمات شبانه روزی نقش بی بدیلی در توسعه شهرها و روستاها دارند و رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی مردم محصول تلاش بی وقفه آنها در عرصه های خدماتی،عمرانی،فرهنگی و اجتماعی است، این روز ویژه رابه جناب علیرضابی باک(دهیارروستای بنارآبشیرین)تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد متعال موفقیت همگان را در راستای اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،منویات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب مسئلت می نمایم.

نوشاد باقری
نایب رئیس شورای اسلامی روستای بنارآبشیرین
تاریخ : شنبه 99/4/14 | 3:22 عصر | نویسنده : بنارانه | نظرات ()
.: Web Themes By Akj :.