سفارش تبلیغ
صبا

بنارانه
 

بنارانه- بنار - بنار آبشیرین  بنارانه- بنار - بنار آبشیرین

بنارانه- بنار - بنار آبشیرین

 

بنارانه- بنار - بنار آبشیرین

 

 

بنارانه- بنار - بنار آبشیرین

 

 

 


[ یادداشت ثابت - جمعه 96/10/9 ] [ 3:22 عصر ] [ بنار آبشیرین ] [ نظرات () ]

خبری

خبری

چهارشنبه شب 97/07/25مراسم تقدیرازبرترین های سومین جشنواره فرهنگی وادبی مرمرشک توسط مدیریت آموزش وپرورش شهرستان دشتستان وباهمکاری پژوهش سرای متقین درسالن همایش های این نهاد باحضوردانش آموزان برتر این جشنواره و والدین آنها ومردم هنردوست شهر برازجان برگزارگردید.استاد محمدغلامی به همراه خانم جلالیان(ازشاعران نامی دشتستان)واستاداحمدی خرم(ازشاعران ونویسندگان شهرستان)ازمهمانان ویژه این مراسم بودندکه هرکدام برای حاضرین درسالن به ایرادسخنرانی وشعرخوانی پرداختندکه بااستبقال همراه شد.استادغلامی دراین مراسم چند دوبیتی خواندندکه سالن رابه وجد آوردند.

پ ن : اضافه می گردد دراین مراسم همسرجناب غلامی و بانو بوستانی(مجری وگوینده تواناومدیرانجمن شهریاران دشتستان)نیزحضورداشتند.

 

خبری

خبری

ادامه مطلب...

[ جمعه 97/7/27 ] [ 11:1 صبح ] [ بنار آبشیرین ] [ نظرات () ]

ورزشی

ورزشی

مسابقات قهرمانی تکواندو نونهالان شهرستان دشتستان روزجمعه97/07/20 درشهرشبانکاره برگزارشد ومحمدباقری فرزند هادی موفق شد در وزن چهارم به مقام سوم وگردن آویز برنز دست یابد.محمد باقری عضوباشگاه جوانان عاشورایی دشتستان می باشدکه به همراه تیمش دراین مسابقات شرکت کرده بود.

پ ن : شورای نویسندگان بنارانه این افتخار بزرگ راخدمت آقامحمد،پدر پرتلاشش وخانواده ایشان وشماهمولایتی تبریک وتهنیت عرض نموده،برای ایشان درمسابقات آتی آرزوی موفقیت وسربلندی دارد.

پ ن : باتشکرازآقایان نوشاد وهادی باقری بایت ارسال گزارش وتصاویراین افتخارآفرینی

 

ورزشی

 

ورزشی

 

ورزشی

 [ سه شنبه 97/7/24 ] [ 10:24 عصر ] [ بنار آبشیرین ] [ نظرات () ]

ورزشی

خبری

 

بازی دوستانه(تدارکاتی برای لیگ شهرستان)

شنبه 97/07/21 ساعت 16:30

چمن شماره 2 ورزشگاه تختی برازجان

اتحادبنارآبشیرین 2   اهرم  1

گلها: غلامعلی زمانی ، فرزادباقری(پ)

بازیکنان: غلامعلی زمانی، محمدجهانبازیان، محمدرضاباقری،حسن زمانی،جعفرعباسی،فرزادباقری،عباس رضایی،محمدکلری،غلامحسین عوض بناری،حسین جعفری،رامین پری غنچه،محمدنوشاد

سرمربی : غلامعلی زمانی     مربی: جعفرجعفری

گزارش بازی: دردقایق ابتدایی بازی دوتیم به ارزیابی همدیگرپرداختندودراین بین تیم اتحادبیشترصاحب توپ ومیدان بودکه ماحصل این برتری فرصت های ایجادشده بودکه مهمترین آنهاتوسط فرزادباقری بدست آمدوضربه چیپ این بازیکن پس ازبرخوردبه تیردروازه ،توسط مدافع حریف دفع گردید.دردقیقه 35 نفوذفرزاد به محوطه جریمه حریف وپشت سرگذاشتن دومدافع این تیم وپاس روبه بیرون ایشان به غلامعلی زمانی رسیدکه باضربه ای دقیق توپ رابه توردروازه رساند.این نیمه تیم اتحادبازی بسیارخوبی ازخودبه نمایش گذاشت تاتیم خوب اهرم نتواندقدرت خود رابه رخ بکشد.نیمه دوم هم بازی پایاپای پیش رفت که بازهم بازیکنان تکنیکی وسبزپوش اتحادقدرت فنی خودرا به رخ حریف کشیدند.گل دوم بناردردقیقه 75 وپس ازنفوذحسین جعفری ازسمت راست بدست آمدکه مدافع حریف درمحوطه جریمه بر روی این بازیکن مرتکب خطا شدکه داوربلافاصله پنالتی اعلام کردوفرزادباقری باضربه ای دقیق توپ رابرای باردوم به توردروازه حریف رساند.دردقایق پایانی بازی هم خطایی اطراف محوطه بنارتوسط حسین جعفری اتفاق افتادکه داوربدلیل عدم خط کشی زمین وباشمارش طول محوطه بوسیله گامهایش آن راپنالتی اعلام کردکه توسط بازیکن اهرم این توپ هم گل شدتا درپایان بازی بانتیجه 2بر1 به سود اتحادخاتمه یابد.

 

ورزشی

خبری

ادامه مطلب...

[ دوشنبه 97/7/23 ] [ 10:34 عصر ] [ بنار آبشیرین ] [ نظرات () ]

خبری

خبری

 

پنج شنبه97/07/19ساعت 16:20

ورزشگاه شهید پاسالاروحدتیه

دیداردوستانه(آمادگی برای مسابقات لیگ شهرستان دشتستان)

اتحادبنارآبشیرین 3           آزادی وحدتیه 3

گلها: فرزادباقری،محمدفولادی،غلامعلی زمانی

بازیکنان:غلامعلی زمانی،محمدجهانبازیان،مالک زمانی،محمدرضاباقری،فرزادباقری،جعفرعباسی،حسن زمانی،رضاجعفری،حسین جعفری،محمدفولادی،محمدکلری،غلامحسین عوض بناری،رامین پری غنچه

شرح بازی:این بازی که بدلیل نبودتوپ مناسب باتاخیرشروع شدبامالکیت بازیکنان تکنیکی اتحادهمراه بودکه اکثردقایق نیمه اول راصاحب توپ ومیدان بودندکه سرانجام پس ازچندحمله نصف ونیمه دردقیقه25شوت از راه دور و20متری فرزادباقری دور از دستان دروازبان تیم آزادی زیرطاق دروازه برتوربوسه زد.درادامه تیم وحدتیه بازی بهتری انجام دادکه توانست دردقایق پایانی نیمه اول صاحب ضربه کاشته پشت هجده قدم شده ومهاجم حریف باضربه ای آرام دروازه راهدف قراردادکه جهانبازیان درمهارتوپ اشتباه کردوتوپ از دستانش خارج وبه زیرطاق دروازه برخوردکرد.درنیمه دوم بازی پایاپای پیش رفت وبازهم بازی روی زمین وتکنیکی تیم اتحادبه تیم حریف دیکته شد،اماتیم حریف برخلاف جهت بازی صاحب ضربه کاشته شدکه پس ازدفع ناقص دروازبان اتحادمهاجم حریف تیمش راجلوانداخت.درادامه وپس ازحدود10دقیقه ازگل حریف تیم اتحادکه سراپاحمله شده بودوبه دنبال جبران نتیجه بوددرشلوغی جلوی دروازه حریف بایک نوک پای زیرکانه توسط فولادی (بازیکن تستی امروزکه ازآبپخش آمده بود)به گل تساوی دست یافت.دقایقی بعدگل سوم بنارتوسط شیرزادوباشوتی محکم ومهارنشدنی ازفاصله حدود30متری بدست آمد.دردقایق پایانی وزمانی که هواتقریبا روبه تاریکی بوددرپی خطای عباسی روی بازیکن حریف که دقایقی بازی راهم به جنجال کشاند(بیشترین درگیری راتیم حریف داشت که متاسفانه دورازاخلاق فوتبال وبازی دوستانه بود)تیم آزادی به گل سوم دست یافت.سانتر ارسال شده رامهاجم حریف درپی خطای واضح برروی مدافعین اتحادوباضربه سربه گل تساوی تیم حریف تبدیل کرد.

پ ن : این بازی روی چمن مصنوعی انجام گرفت وباتوجه به عدم آشنایی بازیکنان اتحادبااین نوع چمن ،بازهم بازیکنان تکنیکی این تیم حرکات فنی وتاکتیکی رابه خوبی اجراکردندکه تحسین بازیکنان حریف را دربرداشت.

 

ورزشی

خبری

ادامه مطلب...

[ یکشنبه 97/7/22 ] [ 11:28 عصر ] [ بنار آبشیرین ] [ نظرات () ]

ورزشی

خبری

نصرت سلیمی(بانوی کوهنوردهمولایتی)پس ازفتح قله های اشترانکوه،سهند وسبلان،این بارباباشگاه کوهنوردی شاهین دژبرازجان دره های پرازآب ودرختان سربه فلک کشیده وکوه هاوتپه های صعب العبوررادر مدت 9ساعت پیمودند.این پیمایش که ازصبح جمعه97/07/13ساعت6:30تا ساعت16 همان روزادامه داشت کوهنوردان مسیرخودرا ازروستای ساران درمنطقه کهکران سپیدان شروع کرده وپس ازگذشتن ازتنگ خرسی به سمت بهشت گمشده حرکت کردندکه درمسیرحدود2کیلومترآب نوردی داشتندوبقیه مسیرهم سنگنوردی،جنگل نوردی،کوهپیمایی وتپه نوردی بودکه باشورو نشاط خاصی به انجام رسید.گزارش بیشتراین دره نوردی رامی توانیددرسایت اتحادخبربه آدرس(www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/103199)دنبال نمایید.

پ ن : باتشکرازآقایان قلی پور وحیدری بابت ارسال تصاویراین پیمایش

 

خبری

خبری

ادامه مطلب...

[ پنج شنبه 97/7/19 ] [ 3:21 عصر ] [ بنار آبشیرین ] [ نظرات () ]

ورزشی

خبری

به گزارش خبرنگاربنارانه عصرسه شنبه97/07/17درمحل هیات فوتبال شهرستان دشتستان وباحضورنمایندگان 12تیم شرکت کننده دراین دوره ازمسابقات(لیگ قهرمانی شهرستان،انتخابی زیرگروه لیگ دسته یک استان) قرعه کشی انجام گرفت وتیم ها درسه گروه چهارتیمی درجدول مسابقات قرارگرفتندکه تیم اتحادبنارآبشیرین همراه تیم های استقلال جنوب وحدتیه،آزادی شبانکاره وکشاورزتل سرکوب گروه دوم مسابقات راتشکیل می دهند.قراراست این بازی ها از30 مهرماه97 آغازشود.اضافه می شود محمدرضاباقری به نمایندگی ارتیم اتحاددر این جلسه حضورداشت.به امیدموفقیت تیم محبوب روستای عزیزمان.

 

ورزشی


[ چهارشنبه 97/7/18 ] [ 11:36 عصر ] [ بنار آبشیرین ] [ نظرات () ]

خبری

روی دادهای مهم شهریور ماه 1372 در بنار آب شیرین

 سلام . با عرض پوزش ، به خاطر تاخیر ایجاد شده ، ابتدا حوادث شهریورماه تقدیم می شود و به زودی حوادث مهرماه 1372 نیز به محضرتان ارائه خواهد شد . 

@@ پنج شنبه 4 شهریور 1372

قرار بود تیم فوتبال کارگر زیارت برای انجام یک دیدار دوستانه به بنار بیاید ولی نیامد .

@@جمعه 5 شهریور 1372

پس از مشکلاتی که برای زمین فوتبال بنار پیش آمد که یکی از آن ها شخم زدن زمین بود و تیم فوتبال بنار آب شیرین نزدیک به یک سال اگر هم مسابقه ای انجام می داد ، به خارج از بنار می رفت ، امروز اولین بازی را در زمین خود انجام داد که میزبان تیم فوتبال آزادی زیارت بود . در نیمه ی اول این بازی یک پنالتی به وسیله ی احمد زمانی برای تیم بنار به هدر رفت تا  بنار طعم شکست 2-0 را بچشد . داور این بازی قاسم عوضی از زیارت بود .

بازیکنان بنار : جواد سلیمی ( دروازه بان ) . غلامرضا عبدالهی ، محمد غلامی ، احمد زمانی و کرامت رضایی ( دفاع ) . حسن جعفری ( ابراهیم زمانی ف حسنعلی ) ، مسلم جعفری ( محمد رضا سلیمی – ابراهیم خدادادی ) و اسماعیل جعفری ( هافبک ) . عباس زمانی ( امان الله ابراهیمی ) ، بهروز بهروزی ( عابد بوستانی ) و محمد تقی باقری ( مهاجم )

@@پنج شنبه 11 شهریور 1372

عصر امروز تیم فوتبال بنار میزبان تیمی از برازجان بود که چند تن از بازیکنان آن از جمله امرالله زاهدی ، علی زاهدی ، سلیمان کهنسال و یدالله کهنسال ، از بناری های مقیم برازجان بودند . در این دیدار تیم متحول شده ی بنار در نیمه ی اول به وسیله ی غلامرضا عبدالهی به گل دست یافت تا این بازی با نتیجه ی 1-0 به سود بنار خاتمه یابد .

بازیکنان بنار : جواد سلیمی غلامرضا عبدالهی محمد غلامی کرامت رضایی

@@پنج شنبه 18 شهریور 1372

امروز دایی آقای جعفر عباسی رییس وقت اداره ی آموزش و پرورش شهرستان دشتستان که با محمد محبی از بنار برادر بود ، در قبرستان بنار دفن و عصر نیز در حسینیه ی اعظم بنار برای وی مراسم فاتحه برگزار شد .

@@پنج شنبه 18 شهریور 1372

عصر امروز با داوری جواد سلیمی ، تیم فوتبال بناردر دیداری دوستانه  2-1 صفی آباد را شکست داد . گل های این دیدار را پرویز نوشیروانی و رضا محبی برای بنار به ثمر رساندند .

بازیکنان بنار آب شیرین : غلامحسین زمانی ( ف ابراهیم ) دروازه بان . احمد زمانی ، قاسم جوکار ( سلیمان کهنسال ) ، عباس کهنسال و عباس زمانی (دفاع ) . مسلم جعفری ( حسینقلی زمانی ) ، اسماعیل جعفری ( بهروز بهروزی ) و پرویز نوشیروانی ( هافبک ) . امان الله ابراهیمی ( رضا محبی ) ، محمد تقی باقری و هوشنگ عوضی ( مهاجم )

@@جمعه 19 شهریور 1372

تیم فوتبال بنار آب شیرین در زمین زیارت و به داوری حسین بهرامپور با نتیجه ی 1-0 تیم پرسپولیس زیارت را شکست داد . در نیمه دوم این دیدار ، رضا محبی مهاجم بنار در محوطه ی جریمه ی تیم حریف با خطا سرنگون شد و داور نقطه ی پنالتی را نشان داد تا محمد تقی باقری تنها گل این بازی را به ثمر برساند . در این دیدار دوستانه ، بیست بازیکن به زمین رفتند .

بازیکنان : غلامحسین زمانی ( جواد سلیمی ) دروازه بان . غلامرضا عبدالهی ، عباس زمانی ( محمد غلامی ) ، عباس کهنسال ( احمد زمانی ) و کرامت رضایی ( دفاع ) . حسینقلی زمانی ( قاسم جوکار ) ، اسماعیل جعفری ( بهروز بهروزی ) و پرویز نوشیروانی ( ابراهیم خدادادی ) هافبک . عابد بوستانی ( امان الله ابراهیمی ) ، هوشنگ عوضی ( رضا محبی – مسلم جعفری ) و محمد تقی باقری ( مهاجم )

@@دوشنبه 22 شهریور 1372

امشب چهار گلوله ی اسلحه ی کلت کمری ،  آسمان بنار را شکافت .

@@یک شنبه 28 شهریور 1372

تیم فوتبال بنار آب شیرین امروز متحمل یکی از سنگین ترین شکست های خود شد و تیم پرسپولیس دالکی توانست در دالکی ، با شش گل از سد بنار بگذرد .

بازیکنان بنار : جواد سلیمی ( دروازه بان ) ، غلامرضا عبدالهی ، احمد زمانی ، کرامت رضایی ( رضا محبی ) و محمد غلامی ( دفاع ) ، عباس کهنسال ، اسماعیل جعفری ، پرویز نوشیروانی ( عباس کهنسال ) و امان الله خدادادی ( هافبک ) . عابد بوستانی ( ابراهیم خدادادی ) و محمد تقی باقری ( مهاجم )

 منبع : دفتر یاد داشت های محمد غلامی

 


[ چهارشنبه 97/7/18 ] [ 7:19 صبح ] [ بنار آبشیرین ] [ نظرات () ]

خبری

خبری

*بسم تعالی*
مایه مباهات و مسرت است که به عنوان یکی از علاقه مندان توسعه ورزش روستای عزیزمان که بدون شک زمینه ساز پیشرفت در سایر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌باشد، *کسب مقام قهرمانی تیم فوتبال اتحاد بنارآبشیرین در جام بخش مرکزی دشتستان* را که در کمال شایستگی برای آن باشگاه موفق حاصل شد، به دلاورمردان *تیم اتحاد*، مدیران محترم آن باشگاه.هواداران تیم و مردم شریف زادگاهمان بنارآبشیرین که یکی از مهدهای فوتبال شهرستان دشتستان می‌باشد تبریک عرض نمایم.
امیدوارم کسب این موفقیت بزرگ مقدمه‌ای برای پیروزی‌های دیگر و شادمانی‌های مستمر برای مردم عزیز روستای قهرمان پرور بنارآبشیرین باشد.

با سپاس فراوان

*نوشاد باقری عضو شورای اسلامی روستای بنارآبشیرین*

خبری

[ شنبه 97/7/14 ] [ 11:31 عصر ] [ بنار آبشیرین ] [ نظرات () ]

 

خبری

خبری

مسابقات لیگ شهربرازجان وبخش مرکزی دشتستان

جمعه 97/07/13 ساعت15:30

ورزشگاه تختی برازجان

فینال

اتحادبنارآبشیرین 3      شاهین سرکره 0

گلها: فرزادباقری ،مظاهرنوشاد ، غلامعلی زمانی

بازیکنان : غلامعلی زمانی،محمدرضاباقری(رامین پری غنچه)،محمدجهانبازیان،مالک رمانی،عباس رضایی،فرزادباقری،غلامحسین عوض بناری(شهرام سلیمی)، رضاجعفری،محمدکلری،مظاهرنوشاد،حسن زمانی وعلی صدیقی

سرمربی: غلامعلی زمانی        مربی: عادل تماری و امیر رضایی

 

این دوتیم یکبار دردورمقدماتی باهم روبرو شده بودندکه تیم اتحادبا نتیجه دو برصفربرنده شده بود.بازی با مالکیت تیم اتحاد شروع شدوباپاس های متوالی وتک ضرب سعی درکنترل بازی داشتند.تیم حریف هم نسبت به بازی قبل تیم بهتری نشان می داد.دردقیقه20 ضربه بلنددروازبان اتحاد(جهانبازیان)نزدیک محوطه جریمه حریف فرودآمدکه خروج اشتباه دروازبان حریف و ردشدن توپ ازاین بازیکن،

فرزادباقری را بادروازه خالی روبرو کرد وایشان توپ رابه راحتی به قعردروازه حریف فرستادتاگل اول به نام باقری ثبت شود.درنیمه دوم هم هردوتیم بازی پایاپایی انجام دادنداما تیم اتحاد مالکیت بیشتری برتوپ وزمین داشت وفرصت های خوبی هم ایجادکردندکه فقط حاصل آن دوگل زیبا بود.دقیقه 30 نیمه دوم سانترزیبای  غلامعلی زمانی پشت دفاع حرف فرودآمدتاهمزمان فرزاد ومظاهربادروازبان تک به تک شوند.این توپ رامظاهرنوشاددرحالت نامتعادل به سمت دروازه شلیک کردکه پس ازبرخورد به تیرافقی به پشت دروازبان برخوردکردوبه توربوسه زد.گل سوم هم بادیدعالی کاپیتان شیرزاد(غلامعلی)بدست آمد.شیرزادپس ازاینکه دروازبان راروی نقطه پنالتی دیدازفاصله 40متری توپ را استادانه پشت دروازبان فرستادتا برد وقهرمانی اتحادقطعی شود.تیم اتحادبعنوان تیم اول بخش مرکزی به مسابقات لیگ شهرستان راه یافت.

پ ن : یادآوری می شودکه این مسابقات باحضور6تیم به مدت یک ماه برگزارشدکه بهترین خط حمله با9 گل ، بهترین خط دفاع بدون گل خورده،بیشترین امتیازبا10 امتیازبه تیم اتحاداختصاص یافت.

پ ن : شورای نویسندگان بنارانه قهرمانی مقتدرانه وباصلابت تیم محبوب اتحاد رابه مسولین،کادرفنی وبازیکنان و بویژه به همولایتی ها و تماشاگران وپشتوانه های این تیم تبریک وتهنیت عرض می نماید.به امیدموفقیت درمراحل بالاتر.

 

ورزشی

خبری

ادامه مطلب...

[ شنبه 97/7/14 ] [ 11:23 عصر ] [ بنار آبشیرین ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب